Zdrada emocjonalna. Czym jest i jak ją rozpoznać? - Piekniejsze.pl

Zdrada emocjonalna. Czym jest i jak ją rozpoznać?

Czym jest zdrada emocjonalna? Jak ją rozpoznać?

Zdrada w związku może przybierać różne formy, zarówno emocjonalne, jak i fizyczne. Najbardziej oczywistą formą zdrady jest zdrada fizyczna, która obejmuje fizyczne zaangażowanie z inną osobą niż partner życiowy. Może to być zarówno jednorazowe wydarzenie, jak i dłuższy romans. Natomiast mniej oczywistą i ciężką do rozpoznania zdradą jest zdrada emocjonalna, która polega na zaangażowaniu emocjonalnym z inną osobą niż partner. Może to obejmować rozmowy, intymne relacje, wspólne sekrety czy nawet zaangażowanie w długotrwałe emocjonalne związki. Jak rozpoznać zdradę emocjonalną? 

Zobacz też: Jak odbudować związek po zdradzie?

Zdrada emocjonalna. Jak ją rozpoznać? 

Do najczęstszych przyczyn zdrady emocjonalnej wymienia się rutynę, nudę, brak porozumienia dusz w związku, a także pojawiające się fantazje o innej osobie. 

Osoby, które dopuszczają się zdrady emocjonalnej wchodzą w bliską więź z osobą inną niż partner w celu poszukiwania wsparcia emocjonalnego oraz dzielenia się z tą osobą intymnymi myślami.  Osoba, która zdradza emocjonalnie często porównuje partnera z innymi, ma fantazje erotyczne bez udziału partnera oraz okazuje zbyt duże zainteresowanie i troską w stosunku do innej osoby. 

W dobie nowoczesnych technologii zdrada emocjonalna może przyjąć formę wyłącznie wirtualną i prowadzić do tworzenia bliskiej więzi z osobą spoza związku. Nierzadko zaczyna się od niewinnego kontaktu z przyjacielem przeciwnej płci, który stopniowo staje się coraz bardziej intymny. To może prowadzić do rozmów o osobistych sprawach, dzielenia się emocjami i doświadczeniami, a nawet rozwijania erotycznych fantazji.

Taka zdrada, mimo braku kontaktu fizycznego łamie zasadę poufności i lojalności w związku. 

Zobacz też: Symptomy zdrady. Alarmujące zmiany w zachowaniu partnera