Dlaczego warto żyć tu i teraz? - Piekniejsze.pl

Dlaczego warto żyć tu i teraz?

Życie niesie wiele niespodzianek i pełne jest wzlotów i upadków. Pewna jest jednak myśl, że życie jest jedno. Dlaczego więc warto żyć tu i teraz?
Dlaczego warto żyć tu i teraz?
Dlaczego warto żyć tu i teraz?, fot. pixabay.com

Życie to tylko trzy dni: wczoraj, dziś i jutro. Wczoraj minęło i niczego tam nie zmienisz. Jutro nie nadeszło i być może nigdy nie nadejdzie. Dlatego dziś żyj tak, abyś niczego nie żałował.

Cytat bez autora

Zobacz też:

Jak odnaleźć szczęście w miłości? ”Modlitwa” Gestalt

Dlaczego warto żyć tu i teraz?

Życie każdego dnia przynosi wiele niespodzianek, szczęścia, ale i rozczarowań i bólu. Każdy dzień może być pełny wzlotów, ale również upadków. Jednak myśl, która przyświeca wiele osobom to fakt, że życie jest jedno, a my powinniśmy żyć tu i teraz.

I to prawda, ponieważ dni mijają, a my nie będziemy młodsi. Dlatego warto z życia czerpać garściami i doceniać każdy dzień. Mimo, że brzmi to tak prosto i patetycznie, nie każdy to potrafi. Jak więc doceniać życie i przeżywać je tu i teraz?

Zobacz też:

Rok osobisty. Jak sprawdzić w którym momencie życia jesteś?

Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że na przeszłość nie mamy już wpływu. Ona się wydarzyła i absolutnie nic w niej nie zmienimy. Dlatego jej rozpamiętywanie i układanie pod nią obecnego życia jest dużym błędem, bo nie żyjemy chwilą, nie przeżywamy jej.

Kolejnym krokiem do życia tu i teraz jest uświadomienie sobie, jak ważne są małe rzeczy i ich docenianie. Warto cieszyć się z każdej drobnej rzeczy, która dziś nas spotka. Dlaczego? Bo być może nigdy więcej nas taka sama sytuacja nie spotka.

Zobacz też:

Uzależnienie w związku. Jak się z niego ”uwolnić”?

Bo nic dwa razy się nie zdarza

Pomocny w zrozumieniu tematu ”Dlaczego warto żyć tu i teraz?” będzie wiersz Wisławy Szymborskiej ”Nic dwa razy”.

Nic dwa razy się nie zda­rza

i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny

zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy

i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli

naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,

nie bę­dzie­my re­pe­to­wać

żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,

nie ma dwóch po­dob­nych nocy,

dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,

dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

fragment wiersza Wisławy Szymborskiej ”Nic dwa razy”

Wiersz ten ukazuje, że w życiu nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Dlatego warto żyć tym co mamy i się z tego cieszyć. Nie ma dwóch tych samych pocałunków, nocy, czy spojrzeń w oczy. Ich docenienie i radość, gdy się dzieją, spowodują pełne spełnienie.