Nielegalne mandaty od straży miejskiej - Piekniejsze.pl

Nielegalne mandaty od straży miejskiej

Nielegalne mandaty od straży miejskiej

Część mandatów wystawianych przez lokalne służby mundurowe została wystawiona niezgodnie z prawem pisze Dziennik Gazeta Prawna. Niektóre wykorzystywane przez straż miejską fotoradary nie mają legalizacji.

Zmiana w podejściu do kwestii fotoradarów sprawiła, że z naszych dróg znikają puste maszty, a te, które zawierają działające urządzenia, są oznaczane na żółto i poprzedzone znakiem D-51. Dotyczy to jednak fotoradarów stacjonarnych, które są obecnie zarządzane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Na drogach krajowych na terenie miast przenośne fotoradary mogą być jednak również ustawiane przez straż miejską. Są jednak pewne obostrzenia. By ustawić fotoradar, straż miejska musi wystąpić o zgodę do miejscowego komendanta policji, a samo urządzenie musi być poprzedzone niebieskim znakiem D-51. Musi być także zalegalizowany, a z tym straż miejska często ma problemy.

Przenośne fotoradary powinny być legalizowane w miejscu, w którym są używane, a nie w laboratorium ? twierdzi zacytowany przez Dziennik Gazetę Prawną prezes Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji STOP. Chodzi o to, by sprawdzone zostało nie tylko prawidłowe działanie urządzenia, ale też odpowiednie ustawienie. Zdaniem stowarzyszenia obowiązek taki wynika z ustawy o miarach oraz rozporządzenia w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Dostępne wzory świadectw legalizacyjnych wymagają podania miejsca zainstalowania przenośnego fotoradaru. Stowarzyszenie Bezprawiu i Korupcji STOP uważa, że urządzenie, które zostało przeniesione w inne miejsce, traci legalizację.

Stanowisko Głównego Urzędu Miar jest jednak inne ? podaje DGP. Zdaniem urzędu obowiązku legalizacji przenośnych fotoradarów w miejscu, gdzie są one używane nie nakłada na straż miejską ani rozporządzenie ministra gospodarki z 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane przez przyrządy służące do pomiaru prędkości pojazdów, ani rozporządzenie z 2008 r. w sprawie kontroli przyrządów pomiarowych i meteorologicznych. Zdaniem urzędników rozporządzenia sprawiają, że straż miejska wypełniając świadectwo legalizacyjne nie musi uzupełniać rubryk dotyczących miejsca zainstalowania fotoradaru.

Czy zatem każde zdjęcie wykonane przez przenośny fotoradar to wyrok dla kierowcy? Nie, ale sytuacji, w których można uniknąć płacenia mandatu jest niewiele.

Kierowca, nawet jeśli przekroczył dozwoloną prędkość, nie straci pieniędzy, jeśli nie przyjmie mandatu w sytuacji, gdy przenośny fotoradar, który je wykonał, miał zerwane plomby. Inną sytuacją ratującą kierowcę z opresji jest brak ważnego świadectwa legalizacji fotoradaru. Może być też tak, że pod znakiem D-51 zabraknie tabliczki podznakowej, która informuje kierowców o dystansie, na którym może przebiegać kontrola radarowa. W przypadku przenośnych fotoradarów obowiązek stosowania takich tabliczek wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury. Na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h fotoradaru należy się spodziewać w odległości od 100 do 200 metrów od znaku. Dotyczy to także fotoradarów używanych przez straż miejską. Co jednak w przypadku gdy jesteśmy przekonani, że przenośny fotoradar straży miejskiej, który mógł zrobić nam zdjęcie, jest ustawiony nieprawidłowo? Czy powinniśmy w takim przypadku wezwać policję?

Niestety, okazuje się, że to nic nie da, o czym w odpowiedzi na nasze pytanie pisze Piotr Sobota, Naczelnik Wydziału do Spraw Postępowań Organów Ścigania Zespołu Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. ?Po przyjęciu mandatu (pokwitowaniu odbioru przez ukaranego) staje się on prawomocny i grzywna nałożona tym mandatem powinna zostać uiszczona. Możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego są ograniczone do przypadku, gdy został on nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie (art. 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). W odniesieniu do przedstawionej sytuacji w praktyce oznacza to, że stwierdzenie np. przez Policję, że automatyczne urządzenie kontrolujące i rejestrujące prędkość nie zostało poprzedzone znakiem D-51, nie daje podstaw do uchylenia prawomocnego mandatu karnego?.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna