Kiedy jest Dzień Dziecka 2022? - Piekniejsze.pl

Kiedy jest Dzień Dziecka 2022?

Dzień Dziecka to jedno z najpiękniejszych świąt na świecie. Kiedy wypada ono w 2022 roku? Jaka jest jego geneza?
Kiedy jest Dzień Dziecka 2022?
Kiedy jest Dzień Dziecka 2022?, fot. pixabay.com

Dzień Dziecka to jedno z najpiękniejszych i najweselszych świąt. Ma na celu celebrowanie obecności najszczerszych i najbardziej bezinteresownych osób. Jednak główną ideą Dnia Dziecka jest rozpowszechnienie i uświadomienie społeczeństwu jak ważne są prawa dziecka. Jaka jest geneza święta? Kiedy obchodzimy je w Polsce?

Dzień Dziecka – historia

Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i przybrał nazwę ,,Międzynarodowego Dnia Dziecka”. W 1954 roku, czyli 9 lat po zakończeniu II wojny światowej, politycy wiedzieli już ile niewinnych istot poniosło wtedy śmierć. Podczas konfliktu zbrojnego prawa dziecka nie istniały, a tym bardziej nie były jakkolwiek przestrzegane.

Dlatego w Karcie Narodów Zjednoczonych zostały zapisane ideały dotyczące praw dziecka, a święto miało na celu ich rozpowszechnianie. Od 1955 roku państwa członkowskie ONZ obchodzą święto w wybranym przez siebie dniu.

W Polsce jednak święto dziecka obchodzone jest zdecydowanie dłużej. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem ustanowił tzw. ,,Święto Dziecka” na 22 września. Nazwę zmieniono w 1950 roku na ,,Dzień Dziecka”, a jego głównym celem wtedy było zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym.

Od 1994 roku w Dniu Dziecka zwoływany jest tzw. Sejm Dzieci i Młodzieży. Od prawie 30 lat w dniu święta najmłodszych polski parlament wypełniony jest dziećmi i młodzieżą. Trwa wtedy publiczna debata i dyskusja na temat nurtujących problemów, które dotykają najmłodszych.

Kiedy jest Dzień Dziecka 2022? Czy jest to dzień wolny?

W Polsce Dzień Dziecka od 1950 roku obchodzimy 1 czerwca. W 2022 roku święto wypada w środę. Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca również w Czechach, Słowacji i Ukrainie.

Warto zaznaczyć, że Dzień Dziecka nie jest Ogólnopolskim Dniem Wolnym od Szkoły. Oznacza to, że dziecko w tym dniu musi do placówki edukacyjnej pójść. Trzeba jednak pamiętać, że dyrektor placówki może w ten dzień zwolnić uczniów z zajęć korzystając z tzw. ,,dni dyrektorskich”. Jest to pula od 4 do 10 dni, w których dyrekcja może zarządzić dzień wolny od zajęć, jednak musi zapewnić wtedy opiekę dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą zostać w domu.

Często więc dyrektorzy szkół na 1 czerwca wykorzystują dzień dyrektorski, dzięki czemu uczniowie mogą celebrować swoje święto poza szkołą.

Dzień Dziecka na świecie

Warto wiedzieć, że nie każde państwo świętuje Dzień Dziecka 1 czerwca. Każdy kraj zazwyczaj wybiera dzień, w którym celebrowane są dzieci:

  • 6 stycznia – Francja, Włochy
  • 23 kwietnia – Turcja
  • 16 sierpnia – Paragwaj
  • 5 maja – Japonia (Dzień Dziecka chłopców)
  • 3 marca – Japonia (Dzień Dziecka dziewczynek)
  • 10 września – Honduras